FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.06.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
11 095 000 Kč
Nedaňové příjmy
339 000 Kč
Přijaté transfery
153 500 Kč
Kapitálové příjmy
0 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Průmyslová a ostatní odvětví
14 313 550 Kč
Služby pro obyvatelstvo
5 745 600 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
3 159 020 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
226 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
12 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
14 313 550 Kč
Služby pro obyvatelstvo
5 745 600 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
3 159 020 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
226 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
12 000 Kč